Pages

10 Rahsia Kejadian Manusia

Posted by Syahmi Senvorra | Posted in , , | Posted on 1:04 PM

Allah telah mengurniakan beberapa keistimewaan kepada makhlukNya yang dipanggil manusia. Keistimewaan ini ialah grand design dan menjadi rahsia Allah yang tidak diceritakan kepada makhluk-makhlukNya yang lain, termasuklah para malaikat. Apabila malaikat menyoal Allah, adakah kemungkinan manusia akan membuat kerosakan dimuka bumi. Allah menjelaskan bahawa, kejadian manusia adalah untuk menjadi khalifahNya di muka bumi ini. Memang beruntung makhluk yang bernama manusia ini. Rahsia Pertama – Allah sendiri Memuliakan manusia

Rahsia Kedua – Manusia dijadikan dengan Sebaik-baik Kejadian 

Rahsia Ketiga – Manusia diberi Akal Fikiran 

Rahsia Keempat – Manusia dilantik Allah sebagai Khalifah

Rahsia Kelima – Manusia Diatur Keturunan dengan Baik.

Rahsia Keenam – Manusia mempunyai tempat tinggal khusus dan Indah

Rahsia Ketujuh – Manusia makhluk bermasyarakat

Rahsia Kelapan – Manusia diberi kuasa memilih

Rahsia Kesembilan – Kemuliaan Manusia kerana Berakhlak

Rahsia Kesepuluh – Manusia mampu mengendali dan meningkatkan maqam nafsunyaComments (0)

Post a Comment